Herb Gminy Chrząstowice

Konsultacje społeczne - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza na kolejny etap konsultacji związanych z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej.

We wrześniu bieżącego roku odbył się pierwszy etap konsultacji społecznych w ramach prac nad Planem mobilności. Miał on na celu wypracowanie głównych założeń dokumentu – problemów, celów i potencjalnych działań.

Nadszedł czas na kolejny – drugi etap konsultacji, którego celem będzie priorytetyzacja obszarów strategicznych, przedyskutowanie celów Planu mobilności, określenie listy niezbędnych działań oraz wytypowanie zadań do uwzględnienia w Planie wraz z przypisaniem ich do działań. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną również wyniki przeprowadzonej diagnozy obszaru.  Spotkanie konsultacyjne w formie warsztatowej prowadzone będzie przez wykonawcę – firmę TRAKO Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski Sp. J.

15 listopada br. godz. 17.30-19.30, Popielów, Samorządowe Centrum Kultury, turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34, spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Popielów, Murów, Lewin Brzeski, Niemodlin

16 listopada br., godz. 17.30-19.30, Opole, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4, spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Opola oraz gmin: Komprachcice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, Prószków, Tułowice.

17 listopada br., godz. 17.30-19.30, Gogolin, Gminna Biblioteka Publiczna, Plac Dworcowy 2, spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Krapkowice, Gogolin , Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, Izbicko.

mo_plakat_A3_4.jpeg

×

Zapisz się do Newslettera