Herb Gminy Chrząstowice

Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice

nowe-EFSiI-1.png

 

Projekt: "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice" RPOP.08.01.00-16-0044/20-01

Okres realizacji projektu: 31.05.2021 r - 30.04.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 356787,50 zł

Całkowita wartość projektu: 419 750,00 zł

Projekt "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Chrząstowice" realizowany jest w partnerstwie z Gminą Chrząstowice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach) oraz Stowarzyszeniem na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym "Siedlisko" ze Staniszczy Wielkich.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci mieszkańcy Gminy Chrząstowice - 10 osób starszych (7K/3M), w tym dwie osoby niepełnosprawne (1K/1M) oraz opiekunowie faktyczni tych osób.W ramach niniejszego projektu zostaną zapewnione świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne oraz wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne.

Opolskie-dla-Rodziny-kolor-z-cieniem-poziome.jpeg

 

×

Zapisz się do Newslettera