Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie wiejskie w Chrząstowicach zwołane na 1.12.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa zatwierdzonego uchwałą nr IX/61/2007 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 lipca 2007 roku 

z w o ł u j ę   
Z E B R A N I E   W I E J S K I E
W CHRZĄSTOWICACH

na dzień 1 grudnia 2021 roku (środa)
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 20.00
MIEJSCE ZEBRANIA: KLUB SAMORZĄDOWY W CHRZĄSTOWICACH

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie Plan Odnowy Miejscowości Chrząstowice na lata 2021-2028.


SOŁTYS
ELŻBIETA BAKANOWICZ