Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych zaśnieżenia uniemożliwiającego przejazd samochodom osobowym, należy sprawę zgłosić sołtysowi (wykaz sołtysów i kontakt), a w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów: 77 421-96-13 lub 77 411-04-08.

W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu Drogowego w Chrząstowicach pod nr 77 421-96-84 lub 605-424-010 (w godzinach od 7.00 do 15.00), a poza tymi godzinami do dyżurnego akcji zimowej, pod nr telefonu 694-907-485 lub 604-428-460, w dni wolne można dzwonić całodobowo.

Utrzymaniem zimowym dróg krajowych na terenie gminy (tj. Ozimska w Lędzinach i Dębskiej Kuźni oraz Opolska czyli tzw. „obwodnica” w Chrząstowicach i nr 94 w Falmirowicach ) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca telefon interwencyjny 77 474-67-69, 602156703 lub 608072438.

Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom. Przypominamy mieszkańcom gminy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, natomiast ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że  usuwanie śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej zarządcy.