Herb Gminy Chrząstowice

XXXII sesja Rady Gminy Chrząstowice

Informuję, że w dniu 3 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 16.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Chrząstowice (sesja w trybie hybrydowym) - sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Wójta. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
3. Zamknięcie obrad.

Z projektem uchwały, będącym przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera