Herb Gminy Chrząstowice

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymała w 2021 r. Pani Magdalena Wiora – nauczycielka języka niemieckiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:

  • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
  • odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz
  • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Pani Magdalena Wiora spełniła powyższe warunki, a zdany egzamin świadczył o bardzo dużym wkładzie pracy nauczycielki i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest dokumentem potwierdzającym zdobycie przez nauczyciela kolejnego szczebla w karierze zawodowej, podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

30 grudnia 2021 r. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Pani Magdalenie Wiorze Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, w obecności Zastępcy Wójta Darii Pawlak, Kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Grażyny Fili oraz Dyrektorki Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach dr Anny Gołębiowskiej.

Przy odbieraniu aktu mianowania Pani Magdalena Wiora złożyła uroczyste ślubowanie według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Pani Magdalenie serdecznie gratulujemy awansu, życzymy dalszego rozwoju, sukcesów w pracy z dziećmi oraz satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela.

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera