Herb Gminy Chrząstowice

Informacja o złożonych ofertach

Informacja z dnia 17.01.2022 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „ZRYW” Chrząstowice, ul. Olimpijczyków 8, 46-053 Chrząstowice

Rywalizacja sportowa jako sposób na uzyskanie optymalnych rezultatów w badmintonie i tenisie stołowym

21.958,93

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

44.650,00

3.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,              ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze

15.000,00

4.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym.

58.000,00

5.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja i prowadzenie zajęć karate kyokushin na terenie Gminy Chrząstowice

9.000,00

6.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Ruch to zdrowie, zacznij się ruszać!

16.431,20

7.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Siatkówka ścieżką mojego zdrowia 2022

17.856,00

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 17.01.2022 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 r. zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wpłynęła 1 oferta.

Oferta złożona została przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy, ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica, na zadanie pod nazwą "Ochronić wychowując".

Wnioskowana kwota dotacji 60.000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior


Informacja z dnia 24.01.2022 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2022 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Caritas Diecezji Opolskiej,

ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej

110.000,00

 

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 07.03.2022 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Artystyczne Chrząstowice

12.000,00

2.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wiejska 37, 46-053 Falmirowice

Konkurs Tańca – Rytm i styl

8.000,00

3.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 46-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Kuchnia Śląska Opolskiego

4.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice
          Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 07.03.2022 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

 

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych wpłynęła oferta pod tytułem Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice” złożona przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. Marii Konopnickiej 6.

Wnioskowana kwota dotacji: 25.000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 07.03.2022 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2022 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Profilaktyka antyalkoholowa poprzez sportowy tryb życia

14.884,00

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,  ul. Szkolna 2/2, 46-053 Suchy Bór

Nie bój się sięgać gwiazd!

17.175,00

3.

Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Gmina Chrząstowice-MONAR Zbicko. Razem przeciwko uzależnieniom.

12.960,00

4.

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych,                 ul Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka

Rekomendowany Program Unplugged – realizacja programu w klasach

39.000,00

5.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Kreatywnie spędzony czas sposobem na przeciwdziałanie uzależnieniom

25.000,00

6.

Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”, ul. Kosińskiego 32/3, 78-400 Szczecinek

Realizacja programów rekomendowanych „Unplugged”

13.572,00

Wójt Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                                                         Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera