Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębie

W styczniu 2022 r. zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębie. W ramach zadania zostało wybudowane ok. 6 km sieci kanalizacyjnej oraz 149 przyłączy do posesji prywatnych. Koszt inwestycji to 2 449 120,43 zł, z czego 1 944 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Brak opisu obrazka