Herb Gminy Chrząstowice

Stopień alarmowy ALFA-CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki  zarządzeniem nr 3 z dnia 18.01.2022 r. wprowadził stopień alarmowy CRP ( ALFA - CRP ) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – od dnia 18.01.2022 roku od godz. 23.59  do dnia 23.01.2022 r. roku do  godz. 23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

 

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, pod numer alarmowy 112 lub do Gminnego  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrząstowicach  tel. 77 4219221, e-mail: gczk@chrzastowice.pl

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera