Herb Gminy Chrząstowice

Komunikat dot. przekształcenia PSP z punktem przedszkolnym w Dańcu

 

26 stycznia 2022 r. Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr XXXIV.266.2022 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu poprzez likwidację punktu przedszkolnego w Dańcu.

 W miesiącu lutym 2022 r. do rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu dostarczone zostaną zawiadomienia  o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu poprzez likwidację punktu przedszkolnego w Dańcu z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Projektowane przekształcenie Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu, polegające na likwidacji punktu przedszkolnego, podyktowane jest chęcią uporządkowania struktury tej jednostki oświatowej.

Obecnie w placówce pod nazwą „Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu” funkcjonuje publiczna szkoła podstawowa, oddział przedszkolny oraz punkt przedszkolny. Wszystko mieści się w jednym budynku – przy ul. Utrackiej 8 w Dańcu.

Wszystkim dzieciom z likwidowanego punktu przedszkolnego zapewnione zostaną miejsca w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole w Dańcu.

W ogólnym rozrachunku, likwidacja punktu przedszkolnego pozwoli uniknąć ogromu pracy księgowej związanej z trójpodziałem budżetu na szkołę podstawową, oddział przedszkolny i punkt przedszkolny.

Dalsze szczegóły zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały nr XXXIV.266.2022 Rady Gminy Chrząstowice, która opublikowana została pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyChrzastowice/document/807409/Uchwa%C5%82a-XXXIV_266_2022

×

Zapisz się do Newslettera