Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na przebudowę dróg podpisana

01.02.2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych – przebudowa ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach oraz ul. Wiejskiej w Niwkach”.

Koszty robót budowlanych będą finansowane na poziomie 95% za pomocą promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość robót budowlanych: 4.182.000,00 zł
Otrzymana promesa z BGK z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.972.900,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL s.c. Marta Katolik, Mateusz Wójcik, Wiesław Wójcik, ul. Leśnej Paproci 8, 45-920 Opole
Termin realizacji robót: do końca 2022 r.

Wykonawca przewiduje rozpoczęcie robót już w marcu. Pierwszą drogą planowaną do przebudowy jest ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach.