Herb Gminy Chrząstowice

Niższa subwencja i liczba godzin języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej


Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki od 1 stycznia obowiązuje niższa subwencja na naukę języka niemieckiego dla uczniów mniejszości niemieckiej. Od 1 września 2022 r. zostanie zmniejszona liczba godzin przeznaczonych na te zajęcia.

 

Jak wpływa to na sytuację uczniów i nauczycieli w gminie Chrząstowice?

 

 

 

Mniejsza subwencja i mniej godzin języka niemieckiego oznacza:

- zmniejszenie kompetencji językowych u dzieci i mniejszą konkurencyjność na rynku pracy w przyszłości

- mniejszą liczbę etatów dla nauczycieli języka niemieckiego

- mniej pieniędzy dla szkoły


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022:

PDFRozporządzenie w sprawie podziału subwencji.pdf
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym:

PDFRozporządzenie w sprawie języka mniejszości narodowej.pdf
 


 

 

×

Zapisz się do Newslettera