Herb Gminy Chrząstowice

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP do 04.03.2022 r.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki  zarządzeniem nr 40 z dnia 21.02.2022 r. wprowadził stopień alarmowy CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – od dnia 21.02.2022 roku od godz. 21.00  do dnia 04.03.2022 r. roku do  godz. 23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeń albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Należy wykonywać zadania jak w stopniu ALFA-CRP a mianowicie: zachować szczególną czujność, prowadzić wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Po wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wykonywane są następujące zadania:

- wprowadzony zostaje całodobowy dyżur telefoniczny, nr tel. 607 899 069,

- dokonany zostanie przegląd dostępnych zasobów zapasowych,

- podjęte będą działania umożliwiające ciągłość pracy po wystąpieniu potencjalnego ataku, ograniczone zostaną operacje na serwerach w celu możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia.  

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

 

 

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, pod numer alarmowy 112 lub do Gminnego  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrząstowicach  tel. 77 4219221, 607 899 069, e-mail: gczk@chrzastowice.pl

 

×

Zapisz się do Newslettera