Herb Gminy Chrząstowice

"Aktywny Samorząd" - nabór wniosków dla osób z niepełnosprawnościami

„Aktywny Samorząd” – program pod takim tytułem realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. Ma on na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski można składać w trybie ciągłym od 1 marca 2022 r. – osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pocztą tradycyjną oraz w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl)

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz druki wniosków znajdują się www.pcpropole.pl

 

×

Zapisz się do Newslettera