O G Ł O S Z E N I E

 Na podstawie § 11 pkt 1 ust. 4 Statutu Sołectwa Dębska Kuźnia

z w o ł u j ę   
Z E B R A N I E   W I E J S K I E
W DĘBSKIEJ KUŹNI

NA DZIEŃ 17 MARCA 2022 ROKU (CZWARTEK)
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19.00
MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA "POD LIPAMI"


SOŁTYS
MIROSŁAW  ŻUREK