Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR"

 

Brak opisu obrazka

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19

 

Centrum Projektów Cyfrowa Polska

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.655,00 zł na projekt złożony w ramach programu grantowego Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup 9 laptopów i 2 tabletów wraz z ubezpieczeniem.

Maksymalny czas realizacji projektu to 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o powierzenie grantu.

 

Program grantowy Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

Program ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, które nie mają dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu.

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie na wsparcie dla 11 dzieci z rodzin pegeerowskich, zamieszkujących na terenie Gminy Chrząstowice.

Operator Programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmienił dokumentację konkursową zmniejszając dofinansowanie na zakup jednostki komputera stacjonarnego lub laptopa z 3.500 zł na 2.500 zł oraz na zakup tabletu z 1.500 zł na 1.000 zł.”

 

 

Brak opisu obrazka

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Umowa o powierzenie grantu o numerze 2332/2022

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

dotycząca realizacji projektu grantowego

 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”


 

28 listopada 2022 r. uczniowi z terenu gminy Chrząstowice został przekazany laptop, zakupiony z oszczędności z przeprowadzonych postępowań w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie z projektu skorzystało 12 dzieci z terenu Gminy Chrząstowice.