Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rowerem po gminie

 

Zachęcamy do korzystania z interaktywnej mapy tras rowerowych Związku Gmin Dolna Mała Panew: www.emapy.com/dolnamalapanew

22 maja 2001 roku przedstawiciele gmin Chrząstowice, Dobrodzień, Jemielnica, Kolonowskie, Ozimek, Turawa i Zawadzkie podpisali porozumienie komunalne, którego celem jest oznakowanie i utrzymanie systemu ścieżek rowerowych w dolinie rzeki Mała Panew, promocja zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna oraz organizacja turystyki rowerowej. W wyniku podpisanego porozumienia wytyczono trasy o łącznej długości około 370 km, stanowiące jednoczenie element większej całości, pod nazwą "Rowerem po Śląsku" - projektu, mającego aspiracje stworzenia oferty turystycznej dla mieszkańców województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Główną oś układu szlaków rowerowych w dolinie Małej Panwi stanowią trasy dalekobieżne nr 18 (czerwona) i 19 (zielona). Trasa nr 18 prowadzi z Tarnowskich Gór przez Toszek, Jemielnicę, Staniszcze Wielkie, Ozimek, Turawę, Chrząstowice do Opola.

Z kolei trasa nr 19 prowadzi z Tarnowskich Gór przez Twaróg, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek, Turawę, Murów, Pokój, Lubszę do Jelcza.

Oprócz tras dalekobieżnych gminy przygotowały dziesięć tras o charakterze lokalnym, pokazujących miejscowe walory przyrodniczo-krajoznawcze.

Uroczyste oddanie do użytku ścieżek rowerowych w dolinie Małej Panwi nastąpiło 22 czerwca 2002 roku, a ich powstanie było możliwe dzięki zaangażowaniu siedmiu gmin , które zostały wsparte finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Porozumienie na zewnątrz reprezentuje Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Przez gminę Chrząstowice przebiega 5 tras rowerowych o łącznej długości ok. 55 km. Dwie z nich mają charakter tranzytowy:

- trasa nr 18, która prowadzi do rejonu Tarnowskich Gór, okrąża od północy Jezioro Turawskie, a następnie z Turawy przez Niwki, Chrząstowice, Suchy Bór biegnie do granicy opla

- trasa nr 27, która prowadzi w kierunku przeciwnym do granicy Opola przez Suchy Bór, Dębie, Daniec, obok rezerwatu przyrody „Srebrne Źródło" koło Dębskiej Kuźni, dalej przez Kolonowskie, przez Bąków koło Dobrodzienia a stąd do Lublińca

Pozostałe trasy mają charakter lokalny

- trasa nr 111 stanowi połączenie Chrząstowic ze Szczedrzykiem

- trasa 117 przebiega w północnej części gminy, lasami

- trasa 116 – odgałęzia się od trasy nr 18 koło Niwek, prowadzi przez Dębską Kuźnię do „Srebrnego Źródła", gdzie łączy się z trasą 27 i 18 i umożliwia wycieczkę wokół prawie całej gminy Chrząstowice.

 

Poniżej znajdują się opisy ciekawych miejsc w miejscowościach Gminy Chrząstowice, które objęte są siecią komunikacyjną szlaków rowerowych Doliny Małej Panwi. Są to również pewne wytyczne dla turystów poruszających się po naszej gminie rowerem, którzy pragną zobaczyć najciekawsze miejsca i zakątki naszej okolicy. W nawiasach podane są numery tras zaznaczonych na mapie całego układu ścieżek rowerowych.

 

Chrząstowice (trasy 18, 111 i 117)

Wieś wzmiankowana w 1259 r. z polską szkołą mniejszościową w okresie międzywojennym. Atrakcje: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1896., obok plebania z tego samego okresu, pięć domów z końca XIX w., pomniki ku czci ofiar l i II wojny światowej, dąb szypułkowy - pomnik przyrody o obw. 550 cm.

 

Daniec (trasa 27)

Wieś wzmiankowana w 1297 r. Pierwotnie nazywała się Mokrodaniec w odróżnieniu od wsi Suchodaniec. Atrakcje: Regionalna Izba Śląska założona przez miłośnika i znawcę folkloru śląskiego Konrada Mientusa (zwiedzanie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunem Izby pod nr. telefonu 511 146 135 lub 77/4219-208), dom - świetlica z końca XIX w. przy ul. Ozimskiej 3, dwie kapliczki-dzwonnice: z przełomu XVIII i XIX w. oraz neogotycka z połowy XIX w., pomnik ku czci ofiar l i II Wojny Światowej. W lesie, w oddziale 212 - dwie sosny zwyczajne - pomniki przyrody, obie o obw. 260 cm., miejsce przystankowe przy ul. Jeziorowej

 

Dąbrowice (obok trasy 27)

Wieś wzmiankowana w 1400 r. Atrakcje: kapliczka-dzwonnica z 1. poł. XIX w. Pięć domów z początku XX w., aleja dębowa.

 

Dębie (trasa 27)

Wieś wzmiankowana w 1295 r. W XVI w. była tu kuźnica książąt opolskich. Atrakcje: neobarokowy kościół parafii pw. Narodzenia NMP z 1910 r., wewnątrz gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XV w., plebania z przełomu XIX i XX w. kapliczka słupowa z przełomu XVIII i XIX w. w północnej części wsi, dworek z połowy XIX w. przy ul. Chrząstowickiej 5, domy z końca XIX w. przy ul. Wiejskiej 32 i 62, nad rzeką nieczynny młyn wodny i spichlerz z 3. ćw. XIX w., pomnik ku czci ofiar l i II Wojny Światowej, od strony wschodniej aleja dębowa - pomnik przyrody, w pobliżu wsi projektowany użytek ekologiczny - łęg jesionowo-olszowy, w którym występuje paproć pióropusznik strusi, miejsce przystankowe przy ul. Młyńskiej

 

Dębska Kuźnia (trasa 116)

Wieś wzmiankowana w 1687 r. Atrakcje: kapliczka-dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w., kapliczka z 1. poł. XIX w., remiza strażacka z końca XIX w., domy z 3 ćw. XIX w. przy ul. Wiejskiej 19 i 72, pomniki przyrody: buk zwyczajny o obw. 480 cm i sosna zwyczajna o obw. 268 cm., przy głównej szosie dwa zajazdy z częścią gastronomiczną i hotelową, w południowej części wsi, przy ul. Krasickiego - kapliczka z końca XIX w., szkoła z przełomu XVIII i XIX w, młyny wodne z połowy XIX w. oraz z 1903 r., w dolinie rzeki Jemielnicy, pod lasem podmokłe łąki o pow. 5,19 ha uznane za użytek ekologiczny - miejsce bytowania i żerowania bociana czarnego, "Beier Park" przy kościele, miejsce przystankowe przy stacji kolejowej.

 

Falmirowice (poza trasami)

Wieś wzmiankowana w 1291 r. Atrakcje: dom ze stodołą z połowy XIX w., domy z końca XIX w. przy ul. Wiejskiej 4 i 12., Jeziorko śródleśne - Falmirowickie Kamionki, kapliczki - św. Jana Nepomucena i św. Barbary.

 

Lędziny (poza trasami)

Wieś wzmiankowana w 1292 r. Atrakcje: kościółek pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, kaplica pw. Matki Boskiej z 1878 r. Kapliczka z 1. pół. XIX w., dom z końca XIX w. przy ul. Ozimskiej 8 oraz zagroda z końca XIX w. przy ul. Ozimskiej 18. Zagroda z początku XX w. przy ul. Ozimskiej 55. Grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-X w.

 

Niwki (trasy 18 i 117)

Kolonia założona około 1770 r. jako Tempelhof, wzmiankowana w 1845 r. Atrakcje: dzwonek umarłych, na drewnianym słupie, w zwieńczeniu rozwidlenie nakryte stożkowym daszkiem, remiza strażacka z 1894 r., budynek gospodarczy z 1899 r. przy ul. Wiejskiej 13, dom z przełomu XIX i XX w. przy ul. Wiejskiej 7, dziewięć domów z początku XX w., pomnik kolarza, mistrza świata, Joachima Halupczoka, pomnik ku czci ofiar I i II Wojny Światowej, centrum rekreacyjno sportowe z miejscem na ognisko.

 

Suchy Bór (trasy 18 i 27)

Kolonia fryderycjańska założona około 1770 r. jako Derschau od nazwiska pruskiego ministra von Derschau, wzmiankowana w 1784 r., polska nazwa wzmiankowana w 1830 r. Z polskiej działalności była znana rodzina Ligudów. Bolesław Uguda (1913-1944) był działaczem ruchu młodzieżowego na Opolszczyźnie i Warmii, członek Związku Akademików Polskich w Niemczech, skazany 1 sierpnia 1939 r. za obrazę Führera, zginał w karnej kompanii armii niemieckiej. Atrakcje: przy głównej ulicy pomnik ku czci Antoniego Pawlety, który w latach 1935-1939 prowadził tu polską drukarnię, kapliczka-dzwonnica z końca XIX w. kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1939 r., dom z początku XX w. przy ul. Pawlety 5., przedszkole i stodoła z początku XX w. przy ul. Pawlety 53, przed remizą strażacką zabytkowy wóz strażacki, na cmentarzu pomnik ku czci mieszkańców - ofiar Armii Czerwonej w 1945 r., pomnik przyrody - dąb szypułkowy o obw. 472 cm., hotel i basen kąpielowy z 75-metrową zjeżdżalnią, restauracja "Borowianka", parking "Park and ride".

 

Zbicko (poza trasami)

Wieś wzmiankowana w 1845 r. Klasycystyczne nadleśnictwo - pałacyk i park z około 1830 r. - wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, przebudowane, obecnie Ośrodek Resocjalizacji MONAR.W lesie użytek ekologiczny "Płaszczyna" - bagno o pow. 0,60 ha.

 

Przygotowaliśmy dla też Państwa propozycje wycieczek. Poniżej znajdziecie opis opracowanych przez podróżnika Przemysława Supernaka pięciu tras rowerowych przebiegających przez gminę Chrząstowice i najbliższą okolicę:

Opis wszystkich tras - pobierz: Rowerem wokół Chrząstowic - całość.pdf (1,43MB)

Trasa 1 - z Opola do Chrząstowic i z powrotem

Trasa 2 - wokół gminy Chrząstowice

Trasa 3 - z Chrząstowic wokół Jeziora Turawskiego

Trasa 4 - z Chrząstowic wokół Krainy Dinozaurów

Trasa 5 - z Chrząstowic do Kamienia Śląskiego i na Górę św. Anny

 

Życzymy wszystkim turystom rowerowym, którzy skorzystają z proponowanej przez nas oferty niezapomnianych wrażeń i wspaniałej kondycji, która pozwoli zobaczyć wszystko to, co gmina Chrząstowice ma do zaoferowania odwiedzającym. Korzystajcie Państwo z wytyczonych szlaków. Zostały one przygotowane z myślą o turystach pragnących chwili spokoju i odprężenia od życiowego pośpiechu i wiecznej pogoni za codziennymi obowiązkami.