Herb Gminy Chrząstowice

Informacja na temat zwrotu kosztów zakwaterowania uchodźców

Osoby które udzielają gościny uchodźcom z Ukrainy mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

W celu otrzymania świadczenia, niezbędnym jest złożenie w Urzędzie Gminy Chrząstowice wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wniosek wraz załącznikiem do pobrania poniżej w wersji edytowalnej WORD oraz PDF:

DOCXZalacznik-do-wniosku-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy.docx
PDFZalacznik-do-wniosku-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy.pdf
DOCXWniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy.docx
PDFWniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy.pdf
 

Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, a samo świadczenie przysługuje za okres faktycznego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłuższy niż 60 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony).

 

×

Zapisz się do Newslettera