Herb Gminy Chrząstowice

Bezpłatne zdjęcia biometryczne dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych na terenie gminy Chrząstowice

FOTOGRAF  - BEZPŁATNIE

zdjęcia biometryczne do uzyskania numeru PESEL i Profilu Zaufanego

DLA OSÓB Z UKRAINY, KTÓRE  MIESZKAJĄ OBECNIE NA TERENIE

GMINY CHRZĄSTOWICE

(każda osoba, która chce otrzymać numer PESEL, również dzieci,

musi złożyć w urzędzie fotografię biometryczną)

ŚWIETLICA WIEJSKA W SUCHYM BORZE

czwartek 24.03.2022

godz. 16.30 – 19.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Фотограф - безплатно

Біометричне  фото для отримання номеру PESEL

i довіреного профілю

( кожна особа, яка хоче отримати номер PESEL, також діти, мусить подати фото біометричне

в ґмінній адміністрації )

для людей з України, які живуть на даний момент

у ґміні Хшонстовіце

Cільська клуб в Сухим Борі

Четверг 24.03.2022

Година 16.30 - 19.00

×

Zapisz się do Newslettera