Herb Gminy Chrząstowice

Umowy na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w gminie Chrząstowice podpisane

MIS-poziom-cmyk-1.jpeg

 

1649406734194.jpeg

 

8 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowy na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

W 2022 roku projekty w ramach tego programu realizować będą sołectwa Dębska Kuźnia, Lędziny i Niwki. Zadania przedstawiają się następująco:

- Doposażenie świetlicy wiejskiej „Pod lipami” w Dębskiej Kuźni;

- Zakup projektora multimedialnego oraz zestawu nagłośnieniowego;

- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lędzinach.

Sołectwa otrzymają 5.000,00 zł dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego i 1.000,00 zł wkładu własnego z budżetu Gminy Chrząstowice. Zadania realizowane będą do 31 października 2022 r. 

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Obejmuje lata 2020-2022 i przewiduje kwotę 5.000 złotych dla każdego sołectwa w regionie na realizację własnych projektów.

Przypomnijmy - w 2020 roku zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej realizowały sołectwa: Dębie, Falmirowice i Suchy Bór. Były to:

- Przygotowanie i utwardzenie podłoża pod ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku sportowym w miejscowości Dębie;

- Zakup materiałów do remontu i elementów wyposażenia toalet w klubie wiejskim w Falmirowicach;

- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Suchym Borze.

W 2021 roku wykonaliśmy następujące przedsięwzięcia:

- Doposażenie altany i placu zabaw przy klubie samorządowym w Chrząstowicach;

- Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach;

- Zakup projektora multimedialnego i wymiana oświetlenia w klubie wiejskim w Dańcu.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera