Herb Gminy Chrząstowice

STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE-CRP I BRAVO

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki Zarządzeniem nr 87 z dnia 14.04.2022 roku wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy BRAVO obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00, do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59 oraz Zarządzeniem nr 88 z dnia 14.04.2022 r. trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE – CRP), obowiązujący od dnia 16.04.2022  roku od godz. 00.00  do dnia 30.04.2022 roku do  godz. 23.59.

Stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE-CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeń albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Należy zachować szczególną czujność, w stosunku do osób i pojazdów wzbudzających podejrzenia, informować odpowiednie służby o porzuconych paczkach i bagażach lub jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności oraz prowadzić wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wprowadzony zostaje całodobowy dyżur telefoniczny, nr tel. 607 899 069.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

 

Mieszkańców prosimy jedynie o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów, jakie zaobserwują, pod numer alarmowy 112 lub do Gminnego  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrząstowicach  tel. 77 4219221, 607 899 069, e-mail: gczk@chrzastowice.pl

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera