Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Wiejskiej w Niwkach - od 27.04.2022 r.

Od 27 kwietnia 2022 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z kompleksową przebudową drogi gminnej ul. Wiejskiej w Niwkach na odcinku ok. 950 m.

Inwestycja jest finansowana na poziomie 95% za pomocą promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Roboty będą polegały m.in. na wykonaniu konstrukcji drogi, budowie kanału teletechnicznego, wykonaniu nawierzchni drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej oraz zjazdów do posesji, wymianie opraw oświetleniowych na ledowe, a  także zagospodarowaniu przydrożnym terenu. Roboty, w zależności od pogody, mają trwać przez kilka miesięcy. 

W związku z powyższym, w obrębie inwestycji wystąpią utrudnienia w komunikacji zarówno pieszo-rowerowej, jak i samochodowej. Prosimy zwracać uwagę na wprowadzane oznakowanie i stosowanie się do niego. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Ponadto w związku z możliwymi utrudnieniami w odbiorze odpadów przez firmę REMONDIS prosimy w dniach odbioru odpadów o wywożenie pojemników w miejsca dostępne dla odbiorcy.