Herb Gminy Chrząstowice

Umowa na modernizację ogrzewania w PSP w Dębiu podpisana

Gmina Chrząstowice podpisała dziś (28 kwietnia 2022 r.) umowę z wykonawcą robót  związanych z modernizacją źródeł ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębiu. Wykonawca został wyłoniony w przetargu i jest nim konsorcjum firm: OPOL-SKA sp. z o.o. Spółka komandytowa  – Lider ul. Wygonowa 81/13, 45-402 Opole oraz OPOL-SKA sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ul. Wygonowa 81/13, 45-402 Opole. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócić nauki. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane, m.in.: modernizację indywidualnego źródła ciepła, montaż pompy ciepła, remont pomieszczenia kotłowni, wymianę grzejników oraz instalacji - rur i pionów centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż regulatorów ciepła na grzejnikach, częściową wymianę instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia na ledowe, dostosowanie pomieszczeń do prawidłowej wentylacji grawitacyjnej i montaż nawiewników, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji odgromowej. Umowa z wykonawcą robót budowlanych jest finansowana na poziomie 81,22% za pomocą promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera