Herb Gminy Chrząstowice

Oświata w gminie Chrząstowice

Do września 2004 roku w gminie Chrząstowice funkcjonowało 10 jednostek oświatowych – cztery publiczne przedszkola jednooddziałowe, jedno przedszkole dwuoddziałowe, cztery publiczne szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Obsługą księgowo-administracyjną placówek zajmował się Gminny Zespół ds. Administracji Szkół i Przedszkoli. Biorąc pod uwagę dane demograficzne, które wskazywały na spadek liczby urodzeń a także chęć racjonalizacji wydatków na oświatę, władze gminy podjęły decyzję o reorganizacji szkół i przedszkoli. Utworzono trzy Zespoły Szkolno-Przedszkolne, utrzymano strukturę organizacyjną Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach, zlikwidowano Przedszkole w Suchym Borze przekształcając je w oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach. W zespołach przeprowadzono konkursy na dyrektorów. We wszystkich placówkach wprowadzono obsługę administracyjną oraz księgowo-kadrową.

Obecnie w gminie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych: Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach z Oddziałem Zamiejscowym w Suchym Borze, Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu.

Od września 2012 r. Publiczna Szkoły Podstawowa w Dębiu została objęta innowacją pedagogiczną nauczania w dwóch językach. Dwujęzyczność wdrażana jest już w oddziale przedszkolnym. Wybrane treści programu wychowania przedszkolnego oraz programu edukacyjnego w szkole podstawowej są realizowane w dwóch językach: polskim i niemieckim. Nauczanie w dwóch językach obejmuje następujące edukacje: przyrodniczą, społeczną, muzyczną, plastyczną, techniczną, zdrowotną, wychowania fizycznego oraz  matematyczną. Nauczanie w dwóch językach polega na uczeniu się wybranych partii materiału w języku polskim i języku niemieckim oraz codziennym używaniu obu języków w rozmowach pomiędzy nauczycielem a uczniem.

W gminie  już w 1947 roku funkcjonowała Ochronka prowadzona przez siostry zakonne - Służebniczki Najświętszej Marii Panny. Jej działalność po długiej przerwie i przeprowadzeniu remontu budynku została reaktywowana w 1991 roku. Wtedy to uczęszczało tam siedmioro dzieci. Obecnie do Ochronki uczęszcza 30-40 dzieci.

W 2012 r. w Suchym Borze powstał pierwszy w gminie prywatny żłobek pod wdzięczną nazwą „Suchoborek”.

Od  1 września 2013 roku na terenie Gminy Chrząstowice funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole  „Suchoborek”, który dysponuje II oddziałami.

Szczegóły dotyczące formy opieki, prowadzonych zajęć oraz czas pracy przedszkola zamieszczony jest bezpośrednio na stronie przedszkola:

www.suchoborek.szkolnastrona.pl

tel.: 77 459 24 33

tel. kom. 662-750-144

 

×

Zapisz się do Newslettera