Herb Gminy Chrząstowice

Projekty unijne zrealizowane w oświacie

- „Przedszkolaki z Chrząstowic” –realizowany był we wszystkich przedszkolach naszej gminy w roku szkolnym  2008/2009. Dotacja z Unii Europejskiej wyniosła 147 750,00 zł. W 2010 r. projekt zdobył II miejsce w konkursie „Kapitalni w Opolskiem”, który miał na celu wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- „Moja szkoła-miejsce gdzie bawię się uczę i rozwijam” – projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od stycznia do grudnia 2010 r. w szkołach podstawowych i gimnazjum. Całkowity koszt wyniósł 317 920,00 zł.

- „Cudowne przedszkole” – projekt w ramach realizowany w naszych przedszkolach od stycznia do grudnia 2010 r. Całkowity koszt tego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu wyniósł 200 000,00 zł

- „Moja szkoła-mój rozwój” – projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od stycznia do grudnia 2011 r. Jego całkowity koszt wyniósł 445 070,00

- „Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III” – realizowany ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od stycznia do grudnia 2012 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 195 062,00 zł

- „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości” - w ramach projektu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni wyposażony został w nowoczesny sprzęt multimedialny, a dla nauczycieli zorganizowano szkolenia.

- „Radosna Szkoła” – w ramach programu gmina otrzymała dotację w wysokości 18 tyś zł przeznaczona na przygotowanie w szkołach podstawowych miejsc zabaw dla sześciolatków.

Projekty te pozwoliły na wyposażenie szkół w sprzęt do zabaw oraz urządzenia multimedialne. Dzieci miały okazję uczestniczyć w wielu zajęciach, które poszerzyły ich wiedzę i umiejętności, a dodatkowo brały udział w wielu ciekawych wycieczkach edukacyjnych.

 

×

Zapisz się do Newslettera