Herb Gminy Chrząstowice

Sesja Rady Gminy Chrząstowice

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 26 lipca  2017 r. (środa) o godz. 16.30 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Chrząstowice. 


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

Projekty uchwał XXV sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 26.07.2017 r.

×

Zapisz się do Newslettera