Herb Gminy Chrząstowice

"Senior w akcji"

Seniorzy 60 + z gminy Chrząstowice rozpoczęli realizację kolejnej edycji projektu, który ma na celu aktywizację społeczną osób starszych. Uczestnictwo w projekcie, który w tym roku jest zatytułowany „Senior w Akcji” zadeklarowali mieszkańcy Niwek – 6 osób, Chrząstowic – 5 osób, Dębskiej Kuźni – 4 osoby oraz 1 osoba z Dańca.                                                                      

Pierwsze spotkanie utworzonych  dwóch grup samopomocowych liczących łącznie 16 osób, odbyło się 20 lipca b.r. w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach. Uczestnicy projektu sami zdecydowali, jakie działania będą realizować. Na podstawie zgłoszonych propozycji powstał ramowy program wydarzeń, które seniorzy będą realizować do końca 2017 roku. Zaplanowano m.in. organizację dwóch rajdów rowerowych, na które zapraszamy wszystkich miłośników dwóch kółek, niezależnie od wieku. Pierwszy rajd odbędzie się 5 sierpnia do Poliwody, a drugi 26 sierpnia do Kamienia Śląskiego. We wrześniu odbędzie się spływ kajakowy Małą Panwią, a w październiku kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Seniorzy w ramach projektu planują także wyjazd do Teatru Tańca i Rozrywki Capitol we Wrocławiu. Będą też prowadzone cykliczne zajęcia rekreacyjno-sportowe w postaci grupowych treningów gimnastycznych z pierścieniami „smovey vibroswing", na które zapraszamy nie tylko seniorów, lecz  wszystkich chętnych, dbających o kondycję oraz sprawność fizyczną i umysłową .

Projekt realizowany będzie we współpracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu a współfinansowany z Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania dla każdej grupy wynosi 3 500 zł, łącznie na realizację projektu otrzymamy 7 000 zł.

                                                                                    Helena Rogacka

Zastępca Wójta Gminy Chrząstowice

                                                            

 

×

Zapisz się do Newslettera