Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek dot. zwrotu podatku akcyzowego - przypomnienie

Przypominamy o złożeniu wniosku dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2022 r. Wnioski można złożyć w Urzędzie Gminy Chrząstowice pokój nr 4. Do wniosku należy dołączyć faktury z numerem NIP za okres od 1 lutego 2022 do 31 lipca 2022. Termin składania wniosków kończy się 31 sierpnia 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Podatkowego Urzędu Gminy Chrząstowice: tel. 77411 04 12, e-mail: transport@chrzastowice.pl