Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaniżanie powierzchni użytkowej budynków - weryfikacja deklaracji

Szanowni Mieszkańcy gminy Chrząstowice,

w związku z przeprowadzonymi dotychczas kontrolami podatkowymi nieruchomości i wykrytymi nieprawidłowościami w postaci zaniżania powierzchni użytkowej budynków (brak ujętych piwnic, korytarzy, zagospodarowanych strychów, rozbudowanych części mieszkalnych i gospodarczych budynków) prosimy o niezwłoczną weryfikację złożonych informacji podatkowych i skorygowanie przedmiotowych powierzchni.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonych rutynowych kontroli wykazane zostaną rozbieżności pomiędzy metrażem faktycznym, a podanym w deklaracji, Podatnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek za okres 5 lat wstecz.

Druki informacji podatkowych można wydrukować ze strony internetowej  http://www.chrzastowice.bip.net.pl – Finanse i Majątek Gminy – Podatki i opłaty lokalne lub pobrać w Urzędzie Gminy Chrząstowice pokój nr 2.