Herb Gminy Chrząstowice

VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
i Oddział Opolski Stowarzyszenia Twórców Ludowych
ogłaszają

VI Wojewódzki Konkurs Malowania Porcelany

w ramach

   III Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego

pod honorowym patronatem

 Marszałka Województwa Opolskiego

Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest dokumentowanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedziny twórczości ludowej: malowanie na porcelanie oparte na wzornictwie zaczerpniętym z kroszonek opolskich.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy ukończyli 18 lat.
 3. Konkurs odbędzie się 5 września 2017 r. w godz. 9.00 – 16.00 w sali budynku administracyjnego Muzeum Wsi Opolskiej – Opole, ul. Wrocławska 174.
 4. Przebieg konkursu - warunki uczestnictwa:
 • uczestnik winien zgłosić swój udział w przewodzie konkursowym telefonicznie u p. Bogdana Jasińskiego (77 457 23 49 wew.120) lub bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu w biurze organizacyjnym w godz. od 8.00-8.45
 • maksymalna liczba uczestników konkursu wynosi 35 osób – decyduje kolejność zgłoszeń,
 • każdy z uczestników otrzyma na miejscu materiały niezbędne do wykonania pracy konkursowej (porcelana, pojemniczki z rozrobioną farbą),
 • Każdy z uczestników konkursu musi przynieść ze sobą niezbędne narzędzia do wykonania prac konkursowych (obsadka ze stalówką),
 • każdy z uczestników ozdobi w trakcie przewodu konkursowego jeden zestaw porcelany: przygotowane zostaną cztery różne zestawy porcelany do zdobienia – wybór zestawu przez uczestnika zostanie dokonany drogą losowania,
 • każda z prac powinna zostać podpisana przez uczestników konkursu (imię i nazwisko, data),
 • po zakończeniu przewodu konkursowego uczestnik przekazuje organizatorom konkursu wykonany zestaw,
 • organizator zapewnia wypał wszystkich prac z zachowaniem jednakowych parametrów technicznych.
 1. Ocena prac konkursowych
 • ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Muzeum Wsi Opolskiej (w jej składzie zasiądą m.in. twórcy ludowi i etnografowie); posiedzenie komisji odbędzie się
  8 września 2017 r.,
 • do oceny konkursowej będą dopuszczone wyłącznie prace podpisane przez twórców
  i nawiązujące w ornamentyce do wzorów z kroszonek opolskich,
 • przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak:
  - kompozycja,
  - technika wykonania,
  - ornamentyka nawiązująca do wzorów z kroszonek.
 1. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania wizerunku prac w celach reklamowych, informacyjnych i wydawniczych.
 3.  

a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia

      dla zdobywcy największej liczby punktów - Nagroda Specjalna     800,-zł

      za zdobycie         I nagrody           w wysokości                           500,-zł  

      za zdobycie         II nagrody           w wysokości                           400,-zł  

      za zdobycie        III nagrody          w wysokości                           300,-zł  

      za zdobycie         wyróżnienia        w wysokości                           250,-zł 

 • łączna pula nagród wynosi do 4 000 zł.

c) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy (za uzyskanie nagrody lub wyróżnienia oraz za udział),

d) o przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów,

e) komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału,

f) werdykt komisji konkursowej zawarty w protokole jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

 1. Nagrody w konkursie finansowane będą ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 1 października 2017 r.,o godz. 10.30 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, podczas imprezy plenerowej V Święto Plonów - Targi Miodów.
 3. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości można odebrać w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do dnia 31 pażdziernika 2017 r. Po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora.
 4. Prace biorące udział w konkursie będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, której otwarcie nastąpi w dniu 1 października 2017 r., godz. 10.30 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, podczas imprezy plenerowej V Święto Plonów - Targi Miodów..
 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 6. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 774743021, 774572349 w. 120, 606 355  549.

U W A G A: organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konkursu

B.jpeg

 

 

×

Zapisz się do Newslettera