Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice – etap III

Brak opisu obrazka

Zakończono roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice. W ramach zadania powstało ponad 4 km sieci kanalizacyjnej oraz 105 przyłączy do posesji prywatnych (w tym 33 przyłącza ciśnieniowe i 72 przyłącza grawitacyjne). Inwestycja o wartości ponad 3,8 mln zł została zrealizowana przy współudziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 506 tys. zł. W najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie z mieszkańcami w sprawie podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. Ostateczny termin podłączenia posesji to maj 2023 r.

Brak opisu obrazka