Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice w roku 2022”, zgodnie z umową dotacji nr 530/2022/G-09/OZ/D z dnia 9 listopada 2022 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła  22 813,16 w tym:

  1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 4 562,63 zł.
  2. Dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 4 562,63 zł.
  3. Udział własny mieszkańców: 13 687,90 zł.