Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jakim paliwem można palić w domowych urządzeniach grzewczych?

30 listopada 2021 r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął zmiany do Uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli do tzw. uchwały antysmogowej z dnia 26 września 2017 r.

Zgodnie z uchwałą antysmogową zakazane jest spalanie w domowych urządzeniach grzewczych:

· węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

· mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliwo uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,

· paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,

· paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,

· drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Dodatkowo od 1 stycznia 2022 r. zakazane jest również stosowanie:

- paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek i produktów produkowanych z ich wykorzystaniem

- torfu i produktów produkowanych z jego wykorzystaniem

Zmieniona uchwała antysmogowa wprowadza także terminy wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na terenie województwa opolskiego. Od 1 stycznia 2030 roku będzie można stosować wyłącznie kotły klasy 3 i wyższej, zaś od 1 stycznia 2032 roku wyłącznie kotły klasy 5.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648.) spalanie w piecach odpadów stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny bądź aresztu. Nieprzestrzeganie powyższych zakazów grozi mandatem do 500 zł lub grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł.