Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność gospodarcza - jak zarejestrować i wprowadzać zmiany

Rejestracji działalności gospodarczej oraz zmian w systemie CEIDG możemy dokonać w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. W Urzędzie Gminy Chrząstowice (ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice) sprawy związane z działalnością gospodarczą załatwiane są w pok. 4 (parter), tel. 774110412, e-mail: transport@chrzastowice.pl. Aby usprawnić i zapewnić wysoki poziom obsługi klientów prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konkretną godzinę. Unikniemy w ten sposób oczekiwania w kolejce. Dziękujemy za wyrozumiałość!

 

Koszty założenia firmy

Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje w Polsce tzw. jedno okienko, dzięki któremu możemy założyć firmę praktycznie w ciągu jednego dnia. Rejestracji dokonuje Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), podległa Ministrowi Gospodarki. Założenie działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne.

Nazwa firmy

Nazwa firmy jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwą firmy osoby fizycznej jest - zgodnie z art. 43 Kodeksu Cywilnego - jej imię i nazwisko.

Wszystkie osoby fizyczne, prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą lub zawodową, muszą w nazwie swojej firmy zamieścić swoje własne imię i nazwisko.

Do celów łatwiejszej identyfikacji firmy (np. wśród kilkudziesięciu innych, prowadzonych przez osoby o takim samym nazwisku) warto w nazwie zawrzeć informację o profilu działalności lub inną unikalną nazwę, na przykład: „Fryzjerstwo – Anna Nowak" - dla zakładu fryzjerskiego, „Piekarnia – Tomasz Kowalski" - dla warsztatu piekarni.

Oczywiście pełną nazwą firmy posługujemy się głównie w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz przy podpisywaniu dokumentów prawnych. W kontaktach codziennych oraz w elementach wizualnych, np. szyld nad zakładem, ulotka reklamowa, możemy używać nazwy skróconej, czyli „Piekarnia” „Fryzjer”.

Przed ostateczną decyzją o wyborze nazwy dla naszej firmy warto sprawdzić, czy podobna nazwa nie funkcjonuje już na rynku.

Zakres działalności

Należy zastanowić się nad szczegółowym określeniem, czym będzie się zajmować nasza firma. Do każdego z wybranych rodzajów działalności należy przyporządkować kod PKD. Informacje o kodach dostępne są na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. Jeżeli przy składaniu dokumentów rejestracyjnych firmy nie przewidzimy wszystkich możliwych zakresów działania naszego przedsiębiorstwa, nie będziemy mogli w tych obszarach prowadzić działalności. Wówczas konieczne będzie zgłoszenie tych zmian. Zgłoszenie zmiany w centralnej ewidencji działalności gospodarczej nie jest obciążone opłatą.

Procedura rejestracji

Rejestrując działalność gospodarczą należy udać się do urzędu gminy albo urzędu miasta. Każdy może utworzyć konto w CEIDG i może dokonywać zmian osobiście, jeżeli posiada profil zaufany.

Niezbędnym dokumentem będzie dowód osobisty.

Chcąc założyć firmę przez Internet, niezbędny jest podpis elektroniczny.

Istnieje również możliwość wypełnienia przez Internet wniosku roboczego, z którym należy udać się do urzędu gminy. Przyspieszy to czas na ręczne wypisywanie naszych danych przez urzędnika, który zeskanuje kod z naszego wniosku roboczego, nie tracąc czasu na wpisywanie danych ręcznie.

Wniosek CEIDG-1 musi zawierać:

• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Adres wykonywania działalności (może być ten sam co zamieszkania lub zameldowania)
• Numer NIP (jeżeli jeszcze nie mamy, Urząd Skarbowy nada nam w ciągu kilku dni)
• Numer PESEL
• Nazwę firmy (musi zawierać imię i nazwisko lub może być samym imieniem i nazwiskiem)
• Datę rozpoczęcia działalności (nie może być wsteczna)
• Rodzaj działalności wg Polskiej klasyfikacji kodów PKD 2007 (dostępna www.stat.gov.pl/klasyfikacje) – każdy rodzaj działalności gospodarczej ma przypisany kod, który trzeba wpisać do wniosku
• Informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania
• Aktualny Urząd Skarbowy
• Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych.

Po złożeniu wniosku w urzędzie, dane przesyłane są do CEIDG, która dokonuje rejestracji działalności gospodarczej oraz przesyła informację do urzędu skarbowego oraz ZUS, GUS i KRUS.

 

ZUS
Następnym krokiem jest wizyta w ZUS-ie, ponieważ CEIDG przesyła tylko informację do ZUS-u, o tym że powstała nowa firma jako płatnik składek. Należy dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego (obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne, zdrowotne). Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym według miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA.

REGON
W przypadku, gdy jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza, potrzebny będzie numer REGON. W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do urzędu statystycznego zostanie nadany unikalny numer REGON. Uzależnione jest to od ilości wniosków, ale zazwyczaj trwa to około 2 dni roboczych. Status naszego numeru możemy sprawdzić na stronie CEIDG.

 

Urząd Skarbowy

CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1, w którym wybrana została: - forma, w jakiej będzie opłacany podatek dochodowy; - forma wpłaty zaliczki; - rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Nie ma obowiązku wizyty w urzędzie skarbowym, za wyjątkiem osób, które mają zamiar zostać podatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne jest wypełnienie druku VAT–R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z uiszczeniem opłaty.

Firmowy rachunek bankowy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do posiadania rachunku bankowego. Jednak nie musi być to rachunek wyłącznie firmowy, może być połączony razem z prywatnym (także wspólny z małżonkiem).

Pieczątka
Dysponując już wpisem do centralnej ewidencji i numerami REGON i NIP, możemy wyrobić pieczątkę firmową. Będzie ona przydatna przy załatwianiu formalności w urzędach, a także przy wystawianiu rachunków i faktur. Nie istnieje wprawdzie podstawa prawna nakazująca przedsiębiorcy wyrobienie pieczątki, jednak pieczątka okazuje się przydatna przy załatwianiu szeregu formalności.

Na pieczątce umieszczamy:
• pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej imię i nazwisko,
• adres, pod którym będziemy prowadzić działalność gospodarczą,
• numer identyfikacji REGON i NIP.

Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu oraz faksu tak, by klienci i kontrahenci mogli w każdej chwili odnaleźć numer kontaktowy do naszej firmy.

Zezwolenia, koncesje, działalność regulowana
Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy pamiętać, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej, dlatego przed rozpoczęciem działalności należy się upewnić, czy aby nasza działalność nie wymaga specjalnej koncesji lub zezwolenia.

Przydatne linki:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Przypominamy!

Usługi CEIDG dla przedsiębiorców zostały przeniesione na www.biznes.gov.pl.

Wszystkie sprawy firmy można realizować w Koncie Przedsiębiorcy, do którego najpierw należy się zalogować:
www.biznes.gov.pl/konto-przedsiebiorcy.