INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT
NA WSPARCIE W 2023 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA


Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że konkurs na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania” został rozstrzygnięty.

Oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy ul. Klasztorna 2, otrzyma wnioskowaną dotację w wysokości 120.000,00 zł, na zadanie pod nazwą „Ochronić wychowując”.

Wójt  Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

Chrząstowice, dnia 26 stycznia 2023 r.


 

Informacja z 03.02.2023 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „ZRYW” Chrząstowice, ul. Olimpijczyków 8, 46-053 Chrząstowice

Współzawodnictwo sportowe członków KS „ZRYW” Chrząstowice

9.000,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej, organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Chrząstowice

22.000,00

3.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Bliżej Bundesligi – niemiecki z piłką przy nodze

16.000,00

4.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu regionalnym i lokalnym.

44.000,00

5.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Zdrowo i sportowo

11.000,00

6.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Trenuj z nami

11.000,00

7.

Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Siatkówka - ścieżką mojego zdrowia 2023

17.000,00

8.

Opolski Klub Strzelectwa Tradycyjnego „Gryf”, ul. Polna 13, 46-053 Suchy Bór

Skupieni na celu – łucznictwo i procarstwo tradycyjne w Gminie Chrząstowice

5.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 15.02.2023 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 25.000,00 zł została przyznana Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą Opolu, ul. M. Konopnickiej 6 na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice”

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 15.02.2023 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że dotację na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-053 Falmirowice, ul. Wiejska 37

Konkurs Tańca – Rytm i styl, Edycja II

6.000,00

2.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Artystyczne Chrząstowice 2 edycja

10.000,00

3.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 46-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Senior w akcji

9.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice
          Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 15.02.2023 r. o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2023 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej przyznano dotację:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Caritas Diecezji Opolskiej,

ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej

130.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 31.03.2023 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym został rozstrzygnięty. Dotacja w wysokości 39.996,00 zł została przyznana Towarzystwu Dobroczynnemu Niemców na Śląsku z siedzibą Opolu, ul. Juliusza Słowackiego 10 na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Klub Seniora w gminie Chrząstowice”

Wójt  Gminy Chrząstowice Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 5.04.2023 r. o przyznaniu dotacji na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że dotację  na wsparcie wykonywania w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym otrzymały następujące stowarzyszenia:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Ludowy Klub Sportowy Volley Chrząstowice, ul. Pawlety 26, 46-053 Suchy Bór

Zdrowe życie promuję, alkoholu nie stosuję

18.000,00

2.

Chrząstowickie Stowarzyszenie Edukacyjne „CUD”, ul. Ozimska 1A, 46-053 Chrząstowice

Klub przyjaciół CUDnych bajek – zajęcia bajkoterapii dla dzieci

1.000,00

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór,  ul. Szkolna 2, 46-053 Suchy Bór

„Się dzieje” – program z zakresu profilaktyki uzależnień skierowany do mieszkańców Gminy Chrząstowice

18.000,00

4.

Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

Gmina Chrząstowice-MONAR Zbicko. Razem przeciwko uzależnieniom. Edycja 2

20.000,00

5.

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul Kościuszki 39a,  32-020 Wieliczka

Program rekomendowany Debata – realizacja programu w klasach

10.000,00

6.

Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”, ul. Kosińskiego 32/3,              78-400 Szczecinek

Realizacja programów rekomendowanych „Unplugged”

9.000,00

7.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży

9.000,00

8.

Stowarzyszenie „Pozytywnie mocni”, ul. Komuny Paryskiej 52/26, 30-389 Kraków

Realizacja programów rekomendowanych „Spójrz inaczej”

15.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior