Herb Gminy Chrząstowice

Program Zapobiegający Chorobom Cywilizacyjnym

Wójt Gminy Chrząstowice zachęca do udziału w wojewódzkim Programie Zapobiegającym Chorobom Cywilizacyjnym w Aspekcie Nadwagi, Otyłości i Cukrzycy Wśród Mieszkańców Województwa Opolskiego, finansowanym ze środków i na zasadach określonych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Autorem Programu jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych problemów związanych ze stylem życia jest nadmierna masa ciała. Nadwaga lub otyłość jest czynnikiem ryzyka w rozwoju wielu chorób przewlekłych, takich jak: choroby układu krążenia (zawał, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze), zmiany zwyrodnieniowe układu kostno – stawowego, cukrzyca typu 2, nowotwory złośliwe a w konsekwencji stanowi pośrednią przyczynę przedwczesnej niepełnosprawności oraz śmierci.

Program przeznaczony jest dla:

- dzieci w wieku od 6 do 18 lat,

- osób dorosłych w wieku od 45 do 65 lat.

Realizowane w programie świadczenia są bezpłatne i dobrowolne.

Program realizowany jest w dwóch etapach:

I etap – badania przesiewowe

Po przeprowadzeniu badań przesiewowych z grupy docelowej zostaną wyłonione osoby, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania na podstawie określonych przez Radę Programu kryteriów.

W przypadku dzieci w wieku 6-18 lat  istnieje możliwość wykonania badań w środowisku szkolnym. Realizacja badań przesiewowych w środowisku szkolnym da szansę na uzyskanie wysokiego stopnia uczestnictwa uczniów w Programie oraz ułatwi kontakt z ich rodzicami, w celu zaangażowania ich w realizację poszczególnych działań.

Osoby dorosłe będą mogły wziąć udział w programie na zasadzie samodzielnego zgłoszenia i skorzystać z badań przesiewowych.

Zakres badań przesiewowych:

U dzieci: wykonanie pomiaru masy ciała i wysokości ciała oraz określenie wartości wskaźnika BMI w odniesieniu do siatki centylowej dla danego wieku.

U dorosłych: wykonanie pomiaru masy i wysokości ciała oraz określenie wskaźnika BMI, pomiar obwodu talii.

Wywiad rodzinny w kierunku nadwagi, otyłości i chorób towarzyszących (dane powinny zostać zebrane m.in. w zakresie nawyków żywieniowych, czynników socjalno-demograficznych, występowania chorób cywilizacyjnych w rodzinie, historii aktywności fizycznej w rodzinie).

Dla osób o prawidłowej masie ciała Program ograniczy się do badania przesiewowego, wywiadu rodzinnego oraz uczestnictwa w działaniach informacyjno – edukacyjnych.

Dla osób wykazujących nadwagę lub będących w grupie ryzyka w powodu innego czynnika, nastąpi kierowane ich na badanie w kierunku wykrycia cukrzycy.

Następnie–biorąc pod uwagę wyniki badań przesiewowych, danych przekazanych w wywiadzie rodzinnym oraz sytuacji socjalno – bytowej – na bazie Karty uczestnika projektu oraz przyjętych przez Rade Programu kryteriów, dokonana zostanie kwalifikacja poszczególnych osób do udziału w określonych interwencjach Etapu II.

II etap – Multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością

Komponent aktywności fizycznej – zapoznanie uczestników z rodzajami ćwiczeń, które pozwalają zmniejszyć masę ciała oraz rozwinąć potrzebę podejmowania aktywności fizycznej.

Komponent dietetyczny – realizowany m.in. poprzez warsztaty np. w formie wspólnego gotowania, które odbędą się z zaangażowaniem całych rodzin. Zastosowane będą również indywidualne, grupowe lub z wykorzystaniem technik audiowizualnych konsultacje z dietetykiem, których głównym zadaniem będzie dobranie strategii dietetycznej mającej na celu redukcję masy ciała.

Komponent psychologiczny – Realizowane w powyższym komponencie spotkania będą dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

Powstanie lub wzmocnienie motywacji do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie masy ciała, wzmocnienia poczucia własnej wartości, wzrost samoakceptacji, zwiększenie kompetencji interpersonalnych.

Zakończenie udziału w Programie dla osób z nadwagą i otyłością nastąpi po upływie około 2 lat.

Zasadą przystąpienia do Programu osoby niepełnoletniej, będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Szczegółowe informacje szczegółowe dotyczące Programu

 

ZAPISY DO PROGRAMU:

Dzieci uczęszczające do szkól na terenie Gminy Chrząstowice:

biorą udział w projekcie w związku z zakwalifikowaniem się wszystkich szkół Gminy Chrząstowice do Programu (wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna na udział w Programie) –  ze szkołami, celem umówienia się na badania, kontaktować będą się osoby z Projektu Wysportowany i Zdrowy ze Szpitala Rehabilitacyjnego w Korfantowie.

Dzieci nie uczęszczające do szkół na terenie Gminy Chrząstowice:

Można zgłaszać się indywidualnie do Gabinetu zabiegowego nr 126 w SP ZOZ „CENTRUM” w Opolu, ul. Kościuszki 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dorośli, którzy do Programu zgłaszają się indywidualnie:

Można zgłaszać się indywidualnie do Gabinetu zabiegowego nr 126 w SP ZOZ „CENTRUM” w Opolu, ul. Kościuszki 2, od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8.00 do 18.00.

nadwaga.jpeg

 

×

Zapisz się do Newslettera