Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roboty budowlane w świetlicy w Suchym Borze i budynku Caritas w Dębiu - umowa podpisana

Gmina Chrząstowice podpisała umowę na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Suchym Borze oraz budynku Caritas w Dębiu”. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 1 892 970,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi 90 % kosztów robót budowlanych. Wykonawca zadania został wyłoniony w przetargu i jest nim firma HYDRAULIKA Grzegorz Klisz.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza zadania - roboty budowlane i instalacyjne w budynku w Suchym Borze przy ul. Szkolnej 2. Część druga zadania - roboty budowlane i instalacyjne w budynku w Dębiu przy ul. Wiejskiej 4. Roboty dotyczyć będą m.in. wymiany pokrycia dachu, ocieplenia budynku, wykonania prac remontowych, a także wykonania przyłącza i instalacji wewnętrznej gazu wraz z montażem powietrznej rewersyjnej absorbcyjnej pompy ciepła opalanej gazem jako źródła CO i c.w.u. W 2023 r. mają zostać wykonane prace na budynku w Suchym Borze, gdzie mieści się m.in. świetlica wiejska oraz mieszkania komunalne. Natomiast w 2024 r. mają zostać wykonane prace na budynku w Dębiu znajduje się m.in. stacja Caritas oraz mieszkania komunalne.

Podpisanie umowy miało miejsce 16 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Chrząstowice.

Brak opisu obrazka