Herb Gminy Chrząstowice

Bezpłatne badania dla mieszkańców gminy Chrzastowice

Wójt Gminy Chrząstowice oraz Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Subregion Środkowy- wysportowany i zdrowy!”. Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

Ideą programu jest poprawa do 2020 roku zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno- zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

Program realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Budżetu Państwa, Władz samorządowych województwa opolskiego oraz własnych Opolskiego Centrum Rehabilitacji.

Dla uczestników poszczególnych etapów Projektu wszelkie formy wsparcia i działania są nieodpłatne. Udział jest całkowicie dobrowolny. Wystarczy chęć wzięcia udziału w projekcie.

I etap Programu to badania przesiewowe obejmujące wypełnienie ankiety ( imiennej ) na temat odżywiania się, ruchu i sytuacji materialnej, obliczenie wskaźnika BMI na podstawie badania masy ciała i wzrostu oraz ewentualne skierowanie na darmowe badanie stężenia glukozy we krwi u osób z ryzykiem wystąpienia cukrzycy.

II Etap Programu to opieka multikomponentowa dla uczestników wybranych na podstawie badań przesiewowych obejmująca między innymi indywidualne spotkania z dietetykiem, diabetologiem, psychologiem czy fizjoterapeutą. Każdy z uczestników tego etapu będzie miał opracowaną indywidualną dietę oraz zestaw aktywności ruchowych. Uczestnik będzie oceniany pod katem składu masy ciała oraz parametrów z badania przesiewowego. W przypadku wykrycia cukrzycy skierowany zostanie do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

III etap programu, równolegle z pozostałymi obejmuje działania informacyjno – edukacyjne w postaci działań dla ogółu mieszkańców regionu. Na zajęcia te składać się będą zajęcia na basenach, Orlikach, w ramach pikników edukacyjnych, warsztatów gotowania itp. Wszystkie te formy zajęć również finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Informacje o projekcie można uzyskać bezpośrednio od osób prowadzących badania przesiewowe oraz w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. zo.o. w Korfantowie pod numerem telefonu : 511 959 013.

W gminie Chrząstowice badania dla dzieci prowadzone będą w szkołach, natomiast dorośli będą mieli możliwość skorzystania z badań w świetlicach wiejskich. Badania rozpoczną się 13 listopada. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na www.chrzastowice.pl

×

Zapisz się do Newslettera