Herb Gminy Chrząstowice

Rekrutacja do przedszkoli

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów i punktu przedszkolnego w gminie Chrząstowice rozpocznie się w kwietniu 2017 r.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie podana do wiadomości na stronach internetowych każdej placówki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chrząstowice.

×

Zapisz się do Newslettera