Herb Gminy Chrząstowice

Bezpłatne szkolenie komputerowe

SEKA  S.A.  zaprasza  osoby  z  województwa  opolskiego  do  udziału  w  projekcie  „E-  umiejętności   z certyfikatem ECDL Profile DIGCOMP” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach którego odbędzie się bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL Profile DIGCOMP).

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz na uzyskaniu  międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile DIGCOMP.

MIEJSCE SZKOLENIA: Opole oraz miejscowości na terenie Opolszczyzny zgodnie za zapotrzebowaniem uczestników.

W kursach mogą uczestniczyć osoby, które:

  • które ukończyły 18 rok życia oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji komputerowych,
  • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego,

Szczególnie preferowane są osoby zamieszkałe na terenie obszarów gmin wiejskich wg stopnia urbanizacji DEGURA 3, osoby 50+ , osoby niepełnosprawne, niepracujące oraz z wykształceniem maksymalnie średnim.

W ramach kursów każdy z uczestników będzie miał zapewnione:

  • wyżywienie ( obiad + przerwy kawowe) w trakcie trwaniakursu;
  • certyfikowany egzamin ECDL ProfileDIGCOMP.

 Szkolenia są realizowane głównie w systemie weekendowym

Korzyści ze szkolenia ECDL Profile DIGCOMP

1.Koniec z ciągłym, krępującym proszeniem o pomoc bliskich, znajomych lub firmowego informatyka. 2.Umiejętności samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows.

  1. Znajomość podstawowych programów biurowych MS Word, MSExcel.
  2. Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet(min. wyszukiwarka Google, Microsoft bing, email, skype, korzystania z e-administracji, facebook, Tweeter, Linkedin, Dropbox, Evernote)
  3. Przewaga na rynku pracy-mocny punkt w CV w postaci certyfikatu ECDL ProfileDIGCOMP.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

Potwierdzenie posiadanych kompetencji.

Wzrost pozycji na rynku pracy.

Większa pewność utrzymania zatrudnienia

Więcej informacji :

Milena Mrózek

Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole

tel. (77) 545 75 43 |kom. 515 030 267 |e-mail:

 

PDFinformacja ECDL.pdf
 

×

Zapisz się do Newslettera