Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788), Urząd Gminy Chrząstowice informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy – Chrząstowice ul. Dworcowa 38 w pok. 13, w terminie od 2 listopada do 31 grudnia znajdują się wyłożone do publicznego wglądu projekty planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w następujących obrębach ewidencyjnych Gminy: Chrząstowice, Daniec, Dębska Kuźnia, Falmirowice i Niwki.

 

×

Zapisz się do Newslettera