Herb Gminy Chrząstowice

Informacja z dnia 6.11.2017 r.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

        Konsultacje, w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznym i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r., zgodnie z zarządzeniem nr 315.2017 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 18 października 2017 r. zostały  przeprowadzone w formie publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w dniach od 23 października 2017 do 3 listopada 2017  r. celem zasięgnięcia opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

        W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                            Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera