Herb Gminy Chrząstowice

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów ogłosiło nabory wniosków o dofinansowanie z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, dotyczące przedsięwzięć:

1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół)

1.4.2- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD

2.2.2 - renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krainadinozaurow.pl w zakładce „Nabór wniosków”. Można też kontaktować się bezpośrednio z biurem stowarzyszenia: 77456-12-13.

×

Zapisz się do Newslettera