Herb Gminy Chrząstowice

Kanalizacja

flag_white_low.jpeg                                                                                PROW-2014-2020-logo-kolor.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICE”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest poprawa standardu życia mieszkańców Dąbrowic oraz wsparcie lokalnego rozwoju poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6,19 km i stworzenie możliwości przyłączenia się do w/w sieci.

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej z 58 przyłączami w Dąbrowicach z tranzytem kanalizacji przez Dębie do Dębskiej Kuźni.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się w marcu 2019 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

×

Zapisz się do Newslettera