Herb Gminy Chrząstowice

Kanalizacja w Dąbrowicach

flag_white_low.jpeg                                                                          PROW-2014-2020-logo-kolor.jpeg

Operacja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

BUDOWA KANALIZACJI

Rozpoczął się I etap budowy kanalizacji obejmujący budowę tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z miejscowości Dębska Kuźnia przez Dębie. Planowany termin odbioru technicznego robót I etapu to 15 marca 2018 r.

II etap inwestycji będzie obejmował budowę sieci tranzytowej z Dębia do Dąbrowic i wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z 58 przyłączami w Dąbrowicach. Termin zakończenia całej inwestycji zaplanowany jest na marzec 2019 r.

W związku z pracami przy drogach w Dębiu związanymi z budową kanalizacji proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

×

Zapisz się do Newslettera