Herb Gminy Chrząstowice

Uroczystość w chrząstowickim przedszkolu

"Wychowanie przez gotowanie. Akademia małego kucharza" - książkę pod takim tytułem wydało Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach. 23 listopada odbyła się uroczysta promocja książki połączona z otwarciem "Ziołowego Kącika Dydaktyczno-Relaksacyjnego". Wydarzenie wzbogaciły występy artystyczne oraz degustacja potraw z przepisów zamieszczonych w książce.

Uroczystość rozpoczęła prezentacja multimedialna, w której podsumowano kilkuletnie działania podejmowane w chrząstowickim przedszkolu na rzecz zdrowego odżywiania się w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pod tytułem "Wychowanie przez gotowanie. Zmiana nawyków żywieniowych poprzez świadome i aktywne działania - kształtowanie postaw prozdrowotnych”. Następnie goście zwiedzili sale przedszkolne oraz kuchnię, której serce stanowi stary, jednak nadal używany piec kaflowy. Potem odbyło się otwarcie „Ziołowego kącika dydaktyczno-relaksacyjnego” wykonanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorządu Województwa Opolskiego. Symboliczną wstęgę przecięli: Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Izabela Damboń-Kandziora, Prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Tomasz Kosmala oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach Helena Staniszewska wraz z dwójką przedszkolaków.

Druga część uroczystości była prawdziwą ucztą dla ducha i ciała. Najpierw wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice pod batutą Jacka Zganiacza, a następnie sceną zawładnęły przedszkolaki. Dzieci z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach oraz Oddziału Zamiejscowego w Suchym Borze zaprezentowały układ taneczny „Motyle” (dzięki któremu zdobyły tytuł Mistrza Polski w kategorii przedszkoli podczas „Tańca z gwiazdkami”), inscenizację autorskiego wiersza pt. „Bajka dla mamy i taty” oraz taniec „Chocolate choco choco” w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. Wystąpiły też absolwentki przedszkola, Dominika Mazur i Sabiny Szczęsny. Na zakończenie odbyła się degustacja potraw z przepisów zamieszczonych w książce „Wychowanej przez gotowanie. Akademia małego kucharza”.

Wydarzenie poprowadziła Dominika Bassek.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera