Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ciekawe miejsca - warto odwiedzić

Srebrne Źródła

Rezerwat Przyrody Srebrne Źródła położony jest pomiędzy Dębską Kuźnią a Dańcem. Obejmuje obszar kompleksu leśnego w dolinie rzeki Jemielnicy. Teren ten ma cenne walory przyrodnicze. Wykształciły się tam: łęg wiązowo-jesionowy, łęg jesionowo-olszowy i grąd subkontynentalny. W północnej części rezerwatu przepływają tzw. Srebrne Źródła, których brzegi porasta roślinność górska z dominacją lepiężnika białego. Znajduje się tu jedyne na Opolszczyźnie stanowisko cisa pospolitego w jego naturalnym siedlisku. Na terenie rezerwatu rośnie imponujących rozmiarów sosna zwyczajna uznana za pomnik przyrody. Sosna nazwana imieniem św. Anny ma podobno magiczną moc. Wystarczy objąć jej pień i wypowiedzieć życzenie. Życzenie spełni się wówczas, kiedy jest prawe a wypowiada je człowiek o czystym sercu. Na terenie rezerwatu występują również inne chronione i rzadkie gatunki roślin: wawrzynek wilczełyko, kwitnące okazy bluszczu pospolitego, porzeczka czarna, przytulia wonna, kruszczyk szerokolistny, żywiec cebulkowy, żywiec dziewięciolistny, przylaszczka pospolita i łuskiewnik różowy. Z rezerwatem ściśle związany jest szklarnik leśny – jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ważek. Na Opolszczyźnie znanych jest zaledwie 9 stanowisk tego gatunku, a w całym kraju - około 100. Ze względu na swoje walory krajobrazowe Srebrne Źródła, już przed II wojną światową chronione były na prawach rezerwatu. Legenda głosi, że zakopane zostało tam zbójnickie srebro, które powoduje, że woda pięknie srebrzy się w słońcu. Podobno jeszcze w XVIII i XIX wieku mieszkańcy okolicznych wsi spotykali się wokół Srebrnych Źródeł na potańcówkach, grała orkiestra, działała tez strzelnica. Dziś panuje tam cisza i spokój. Rezerwat leży wewnątrz rozległego kompleksu leśnego, możemy więc do niego dojść pieszo (najkrótsza droga wiedzie z miejscowości Dębska Kuźnia wzdłuż żółtego szlaku rowerowego), lub dojechać rowerem: trasą żółtą nr 27 (Opole Gosławice – Dębie – Daniec – Srebrne Źródła - Kolonowskie - Bąki) lub trasą czarną nr 116 (Niwki – Dębska Kuźnia – Srebrne Źródła).

Położenie

 

 

Falmirowickie kamionki

Nieczynny kamieniołom bazaltu, na obszarze którego spotkać można wiele interesujących gatunków roślin i zwierząt. Otoczony malowniczymi lasami liściastymi i mieszanymi, w których spotkać można wiele chronionych i rzadkich gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Znajduje się tu jedyne w województwie opolskim stanowisko rzadkiego w Polsce grzyba koralówki czerwonowierzchołkowej. Spośród roślin do najciekawszych należą: kwitnący wczesną wiosną wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity – jeden z niewielu gatunków naszych rodzimych pnączy, konwalia majowa, przylaszczka pospolita i kruszyna pospolita. Kamieniołom jest miejscem rozrodu licznych gatunków płazów, m.in. traszki zwyczajnej, żaby trawnej, ropuchy szarej i ropuchy zielonej. Z wielu gatunków ptaków lęgowych spotykanych na tym obszarze, do najbardziej interesujących należy zaliczyć zimorodka, jednego z najpiękniej ubarwionych naszych ptaków, zakładającego gniazda w wykopanych przez siebie głębokich norach oraz dzięcioła zielonego i puszczyka.

Falmirowickie kamionki to jeziorko śródleśne położone w lasach między Falmirowicami a Suchym Borem, w miejscu gdzie w XIX wieku znajdował się kamieniołom "Kamionki". Legenda głosi, że na tym terenie stał też zamek, w którym mieszkali właściciele wsi Dobredembie: Gerko, jego córka Elizabeth z mężem Desprimim i Konrad Smeil. Zamek popadł w ruinę po przejściu wojsk szwedzkich przez dębską ziemię. W jego sąsiedztwie znajdował się kiedyś bazaltowy pagórek, z którego wydobywano tłuczeń pod pokłady szynowe, nowe drogi i budowy. Pozostało po nim jeziorko – właśnie Falmirowickie Kamionki. Ostatnim mieszkańcem zamku był legendarny rozbójnik Madej, stąd miejscowi nazywali to miejsce "Zamkiem Madeja". Malowniczo wśród drzew położone jeziorko zachęca do wypoczynku wszystkich ceniących spokój i relaks na łonie natury. Trasy przy jeziorku są idealne do uprawiania joggingu, nordic walking, a także jazdy na rowerze. Jest tu pięknie o każdej porze roku.

 

 

Wzgórze Kamionka

Wzgórze Kamionka to teren po byłym wysypisku śmieci. W 2011 roku Gmina Chrząstowice uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach którego w tym miejscu zbudowano trasy dydaktyczno – przyrodnicze wraz z infrastrukturą turystyczną. Aby uatrakcyjnić ten teren oraz wykorzystać występującą tam roślinność wydzierżawiono grunty sąsiednie. Opracowano również inwentaryzację przyrodniczą, w której dokonano analizy walorów istniejących tam gatunków roślinnych i potencjalnych oraz wskazano nowe kierunki ciekawych nasadzeń. Wytyczone szlaków dydaktycznych z opisem ciekawych okazów przyrodniczych jest atrakcją zarówno dla mieszkańców gminy Chrząstowice, jak i gości korzystających ze ścieżek rowerowych. Szlaki dydaktyczne służą dzieciom przedszkolnym, młodzieży szkolnej oraz dorosłym, czyli wszystkim tym, którzy mają potrzebę kontaktu z przyrodą i odpoczynku na łonie natury. W ramach projektu pn. „Budowa tras dydaktyczno – przyrodniczych wraz z infrastrukturą turystyczną na wzgórzu Kamionka w Dębiu" wyrównano naturalny teren i uzupełniono wyrwy gruntem rodzimym. Wytyczenie ścieżek polegało na usunięciu drobnych samosiewów z planowanej trasy. Wzdłuż powstałej naturalnej ścieżki nasadzono rośliny, a przy nich wbito w grunt na palikach drewnianych tabliczki informacyjne z opisem danej rośliny. Nie zaburzono jednak naturalnego charakteru wzgórza.

 

 

Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa

Izba została założona w 1978 roku przez pasjonata lokalnej historii, Konrada Mientusa. Mieści się w Dańcu przy ul. Dąbrowickiej, w budynku klubu wiejskiego.  Znajduje się w niej ponad 600 pamiątek po naszych ojcach: różnego rodzaju narzędzia rolnicze, sprzęt gospodarstwa domowego (np. maselniczka, szufla do zboża). Na ścianach wiszą chomąta krowie i końskie, stary sprzęt gaśniczy, hełmy i mundury strażackie, stroje naszych babć, instrumenty muzyczne danieckiej kapeli Filów, stara porcelana, zegary i eksponaty sakralne. Kto chciałby zagłębić się w historię ma do dyspozycji księgozbiór o tematyce śląskiej, kronikę Dańca, monografię Ochotniczej Straży Pożarnej w Dańcu oraz historię kapeli Filów. W Izbie nie zabrakło również elementów egzotycznych - pamiątek z misji w Peru pochodzącego z Dańca ks. Gintera Rychlikowskiego oraz z suweniry z Ziemi Świętej dostarczone przez brata Norberta Kleinerta z Antoniowa. Osobny kącik eksponuje sztukę odlewniczą: ogrodzenia nagrobne oraz epitafia hutników ozimeckich z XIX wieku. Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa jest jedną z atrakcji gminy Chrząstowice. Do dziś, o czym wiemy na podstawie ksiąg pamiątkowych, odwiedziło ją ponad 30 tyś. gości z kraju i różnych zakątków świata. Swoją pasją pan Mientus zaraził wielu nauczycieli, którzy w swoich szkołach zaczęli urządzać kąciki czy izby na wzór tej w Dańcu. W danieckiej izbie znajduje się napis „Być może nadejdzie czas, kiedy wszystko złoto tego świata nie wystarczy, aby znaleźć ślady ojców naszych". Konrad Mientus nazywał to miejsce swoim "sanktuarium".

Zwiedzanie Izby możliwe jest po uzgodnieniu terminu pod nr. telefonu 511 146 135 lub 77/4219-208.

 

Film z otwarcia obiektu po remoncie: Chrząstowice TV

Posłuchaj o izbie: www.poznajhistorie.pl

 

Park Beiera/Beier Park

To urokliwe miejsce znajduje się tuż przy kościele pw. św. Anny i św. Jadwigi w Dębskiej Kuźni, przy ul. Wiejskiej 43 a. Pięknie ukwiecony, zazieleniony z małym stawkiem pośrodku. Idealne miejsce przystankowe dla wszystkich rowerzystów. Powstało ono z inicjatywy oraz dzięki współpracy grupy mieszkańców sołectwa. Jego nazwa wywodzi się od nazwiska właściciela cegielni w Dębskiej Kuźni, która kiedyś stała na terenie, gdzie powstał park.

 

 

Park Pirschhutte

Mieści się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej. Z inicjatywą uporządkowania tego miejsca wyszło koło DFK Chrząstowice. W ramach projektu realizowanego przez gminę Chrząstowice z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 miejsce to zyskało nowe ławki, nasadzenia, a także urządzenia zabawowe i stoliki do gry w szachy. Jest to dobre miejsce na chwilę odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu, zarówno dla mieszkańców Chrząstowic, jak i rowerzystów.

 

 

Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Chrząstowice 80 drzew uznanych zostało za pomniki przyrody, z tego 12 to pojedyncze okazy, jedna grupa drzew (28 szt.) i jedna aleja (40 szt.). Z liczby całkowitej, 10 pomników objętych jest ochroną prawną Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Są to 200-300 letnie drzewa: 6 dębów szypułkowych, 1 buk zwyczajny oraz 3 sosny zwyczajne.

Drzewa objęte ochroną prawną uchwałami Rady Gminy Chrząstowice w sprawie uznania za pomnik przyrody: 

− sosna wejmutka Pinus strobus rosnąca w oddziale 239 b Nadleśnictwa Krasiejów, obręb Zbicko, obwód pnia na wysokości 1,3 m: 320 cm, wysokość: 25 m, wiek ok. 120 lat;

− 28 szt. dębów szypułkowych usytuowanych wzdłuż drogi będącej przedłużeniem ul. Szkolnej w Lędzinach;

− aleja dębów szypułkowych przy ulicy Parkowej w Dębiu obejmująca 40 dębów;

− dąb szypułkowy przy ulicy Wiejskiej w Dębiu.

 

 

Wirtualny spacer po Krainie Dinozaurów

Zapraszamy na wirtualny spacer po Nyskim Księstwie Jezior i Gór, Krainie Dinozaurów i Dolinie Stobrawy - odkryj nasze tajemnice. Jak rozpocząć wirtualne zwiedzanie? Wystarczy wejść na http://spacer.krainadinozaurow.pl/ Otworzy się wówczas strona internetowa z atrakcjami trzech Lokalnych Grup Działania. Można wirtualnie pospacerować m.in. po falmirowickich kamionkach, alei dębowej czy kościele w Dębiu i wielu innych ciekawych zakątkach.

Po ciekawostki z terenu Krainy Dinozaurów oraz okolic Rymarov w Czechach zapraszamy na www.odkryjnaszetajemnice.pl

Zachęcamy też do odsłuchania ciekawych historii niezwykłych miejsc na terenie Krainy Dinozaurów: www.poznajhistorie.pl

Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa w Dańcu

Kościół pw. Narodzenia NMP w Dębiu