Herb Gminy Chrząstowice

Informacja nt. programu

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2018

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2018 Gmina Chrząstowice zawarła z P.U.P.H.W „Gabi” Gabriela Bartoszek, Żędowice ul. Dworcowa 24.

Umowę na przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej na rok 2018 Gmina Chrząstowice zawarła z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowe KONKRET, z siedzibą w Bytomiu przy ul. Północnej 18.

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 2018 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera