Herb Gminy Chrząstowice

Tańszy prąd dla gminy

Od 1 stycznia 2018 r dostawcą energii elektrycznej na oświetlenie ulic i obiektów Gminy Chrząstowice jest Firma innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41. W wyniku przetargu na zakup energii ogłoszonego w m-cu wrześniu 2017 do Urzędu Gminy wpłynęło 20 ofert z całego kraju z których najkorzystniejszą okazała oferta wyżej wymienionej firmy deklarująca sprzedaż energii przez okres najbliższych 2 lat w cenie 193,80 [zł/MWh] netto.

Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019 r wynosi 978 MWh w tym:

855,6 MWh na oświetlenie ulic na kwotę                          203 952,79 zł brutto

122,4 MWh na zasilanie obiektów gminnych na kwotę         29 176,98 zł brutto

                                          Łącznie :                             233 129,77 zł brutto

Koszt oszacowania 978 MWh na najbliższe 2 lata             281 656,37 zł brutto

Prognozowana oszczędność na zakupie energii elektrycznej przez Gminę w wyniku ogłoszenia przetargu to 48 526,60 zł brutto.

                                                                                                                                                                     Jan Jakuczek

×

Zapisz się do Newslettera