Herb Gminy Chrząstowice

Dofinansowania z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że od dnia 01.02.2018 roku weszły w życie zmiany do ”Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców działających w sektorze MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Opolu zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w ramach Programu, od 01.02.2018 r. dokonano zmian polegających między innymi na:

- możliwości poszerzenia grupy wnioskodawców o dodatkowe osoby, które występują we wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody uwzględnia się przy ocenie zdolności kredytowej wnioskodawcy, a nie są współwłaścicielami nieruchomości,

- wykreśleniu występowania pomocy publicznej w przypadków prosumentów,

- ujednoliceniu we wszystkich częściach Programu okresu gwarancji producenta na zamontowane fabrycznie nowe urządzenia,

- skróceniu okresu trwałości przedsięwzięcia z 3 lat do 2 lat,  

- uproszczeniu zapisów Programu,

- skróceniu okresu zaliczania kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - do kosztów kwalifikowanych zaliczane są wyłącznie kwoty faktur wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

 

×

Zapisz się do Newslettera